Uwaga gimnazjaliści!
Ważne terminy!

TerminEtap
01-22.06.2016Rejestracja kandydatów/wybór preferencji.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru.
24–28.06.2016Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, w tym:
kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięć.
04.07.2016 godz.12ooPublikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
04-11.07.2016Potwierdzenie woli podjęcia nauki –
oryginały dokumentów
– świadectwa i wyników egzaminu
12.07.2016 godz.12ooPublikacja list przyjętych

Przejdź do strony szkoły.